Click for Menu

Gluglu

Collita 2018
Producció 1.000 ampolles
Varietat de raïm Garnatxa negra
Verema Collita manual amb caixes de 13kg i selecció manual del raïm.

Dia de verema 28/08/18 – 03/09/18 – 10/09/18

Elaboració
Maceració carbónica entre 11 i 14 dies i succesiva fermentació alcohólica espontànea amb llevats autóctons entre 7 i 13 dies. Elaboració en di`pòsit d’inox amb control de temperatura (18). Conservació en inox fins al embotellat al febrer 2019.
No s’han afegits sulfits per la conservació ni s’han practicat clarificacions, filtracions ni correccions al vi en tot el procés.

DADES ANALÍTIQUES
Grau alcohòlic 12,85%VOL
Acidesa total 3,98 g/l
Acidesa volàtil 1,09 g/l
pH 3,65
Sucre residual
Anhídrid sulfurós total <10 mg/l
Anhídrid sulfurós lliure <7 mg/l

DADES VITÍCOLES
Parcel·la vinya de la Sureda (2,0ha)
Tipus de sòl sauló
Exposició i altitud nord-sur a 90 metres
Portaemplet Ruggeri 140
Conducció cordó doble
Any de plantació 2000
Marc de plantació 2,5×1,25 metres
Tractaments Brou bordalès – sofre en pols
Adob — / —